Ép buộc SSL Nop Commerce

nopCommerce

Sau khi kích hoạt và cài đặt SSL vào IIS, web vẫn chưa chịu nhận https.

Giải pháp: Kích hoạt chức năng SSL trong admin của website.

 

Đăng nhập vào admin của website:

Admin -> Configuration -> Edit Store Details

securitysettings.forcesslforallpages

bật chức năng này và save lại.

 

Nếu vẫn chưa ăn thì vào file web.config trong thư mục gốc của web, tìm dòng và thêm đoạn này vào bên dưới nó

 

<rewrite>
  <rules>
    <clear />
    <rule name="Redirect to https" stopProcessing="true">
      <match url=".*" />
      <conditions>
        <add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />
      </conditions>
      <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" redirectType="Permanent" appendQueryString="false" />
    </rule>
  </rules>
</rewrite>

foce-ssl-nop-commerce
Force ssl nopcommerce file system.webServer

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *